Arbejdsmiljøets aktører/parter

Beskæftigelsesministeren

Er den øverste arbejdsmiljømyndighed og har bl.a. bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for arbejdsmiljøområdet.

 

Arbejdstilsynet

Er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet er den myndighed, der medvirker til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det sker ved at føre tilsyn med virksomhederne, ved at udarbejde regler og ved at informere om arbejdsmiljø.

 

Klagesystem

Klager over afgørelser truffet efter arbejdsmiljøloven af Arbejdstilsynet kan indbringes for et arbejdsmiljøklagenævn. Nævnet er blandt andet sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

 

BrancheFællesskaberne for arbejdsmiljø

Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) har til formål at styrke arbejdsmarkedets parters branche- og virksomheds rettede aktiviteter. Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø´s opgave er blandt andet at bistå branchernes virksomheder, når arbejdsmiljøproblemer skal løses, samt udarbejde information og vejledninger for brancherne.

 

Virksomheder

Virksomhedernes egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet er et bærende element i arbejdsmiljøloven.

 

Rådgivning og vejledning

Arbejdsmiljølovens § 12: Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

 

Kilde: Arbejdstilsynet.dk og Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?

Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage