Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) – men hvordan?

Mange virksomheder der får besøg af Arbejdstilsynet får et påbud for manglende arbejdspladsvurdering. APV er ofte en af de store opgaver for arbejdsmiljøorganisationen, da det kræver stor forberedelse og opfølgning og ofte oplever medarbejderne at de skal udfylde et langt spørgeskema, men at der ikke bliver gjort noget ved de problemstillinger der kommer frem.

Som Arbejdsmiljøorganisation er det jeres ansvar at få belyst problemstillingerne, finde årsagen, evt. inddrage sygefravær, implementere løsninger samt at efterprøve om tiltagene virker.

Dilemmaer

Har I medarbejdere som pga. handicap eller andre vanskeligheder, har svært at læse og forstå spørgsmålene? Forhold som sprog, kulturelle forskelle, læse-skrive-tal vanskeligheder, manglende IT kendskab m.m. kan være faktorer som kan være med til at afgøre om I får et brugbart og retvisende billede af resultatet.

 

 

Skriftlig eller mundtlig

Skal APV være skriftlig eller mundtlig? Det er op til virksomheden at afgøre. Overvej hvilke fordele og ulemper der er ved de 2 metoder. Konklusionen skal dog være skriftlig og kunne fremvises til organisationen og Arbejdstilsynet.

 

Anonymt, afdelingopdelt eller med navn

I skal tage stilling til om APV´en skal være anonym, med navn eller evt. afdelings opdelt. Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme det, men tag højde for om svarene i en anonym besvarelse kan bruges til efterfølgende bearbejdning, hvis problemstillingen ikke kan placeres.

 

Hvor ofte

APV´en skal udføres min. hvert 3. år eller hvis der sker større/væsentlige ændringer i f.eks. processer, nye maskiner, omrokeringer m.m.

Det kan dog være hensigtsmæssigt løbende at afholde “mini” APV til f.eks. personalemøder, tavlemøder osv. for at sikre at forskellige problemstillinger kommer frem i tide og at de bliver løst hurtigst muligt.

 

 

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?

Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage