Kemidokumentation

Hvis I bruger kemi med faremærkning, skal I sørge for at overholde gældende lovgivning for dokumentation og brug af kemikalierne. Det er vigtigt at I har de rigtige værnemidler og ikke mindst har en adfærd der sikre, at I bruger værnemidlerne hver gang.

Hvad er forskellen på Sikkerhedsdatablade og Arbejdspladsbrugsanvisning? Få svaret nedenfor!

Sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.

Det fremgår af REACH-forordningens artikel 31, hvornår der er krav om, at leverandøren skal udarbejde et sikkerhedsdatablad. Der er helt faste krav til hvad et sikkerhedsdatablad skal indeholde.

Arbejdspladsbrugsanvisning

NYE REGLER: Fra 1. juli 2019 skal virksomheder ikke længere lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, selv om der er farlig kemi på arbejdspladsen. I stedet skal virksomhederne sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at de medarbejdere, der arbejder med farlig kemi, får en effektiv oplæring og instruktion.

 

Punktet opdateres løbende i forbindelse med kommende AT-vejledning.

Hvilke produkter bruger vi og hvilke produkter bruger vi ikke

Ryd op og sikre jer, at I bruger de mest miljøvenlige produkter.

Opbevaring

Kemi skal opbevares forsvarligt. Spørg din leverandør om yderligere information.

 

 

*kilde: Arbejdstilsynet og bfa-ba.dk

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?
Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage