Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for Projekthuset Lebeck

Persondatapolitik for Projekthuset Lebeck

 § 1 Dataansvarlig:

Virksomhed:     Projekthuset Lebeck

Ejer:                   Lene Kofoed Lebeck

Adresse:            Kirkely 9A

By:                      6000 Kolding

Mail:                  lene@projekthusetlebeck.dk

Mobil:                +45 51 95 80 80

Web:                  projekthusetlebeck.dk

CVR:                   35913289

 

§ 2 Dataindsamling:

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som kunde. Projekthuset Lebeck opbevarer flg. data for kunder, leverandører og samarbejdspartnere:

Firmanavn

Firmaadresse, post.nr og by

CVR.nr.

Firma telefonnr. / mobilnr.

Web-adresse

Logo

 

Ejers navn

Ejers telefonnr. / mobilnr.

Ejers private adresse, postnr. og by

 

For- og efternavn for relevante ledere og medarbejdere

Telefon- og mobilnr. samt email for relevante ledere og medarbejdere

Stillingsbetegnelse for relevante ledere og medarbejdere

 

Udsagn om mobning, chikane, sexchikane og vold

Sygdomme, herunder b.la. stress

Konflikter mellem kolleger/ledere

Omtale af andre kolleger/ledere

§ 3 Formål med indsamling af data:

Formålet med at indsamle data for kunder og evt. medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er for at kunne yde den optimale service i forhold til vores ydelser, som omfatter personer og virksomheder som vi er i kontakt med i forbindelse med tilbudsgivning, samarbejde og servicering samt fakturering og regnskab. Det juridiske grundlag for at opbevare disse data, er således for at kunne opfylde en kontrakt eller aftale som er den registrerede er part i.

Data opbevares iht. gældende lovgivning. Vi sletter alle data der ikke længere er nødvendige at opbevare. Alle data slettes når der ikke har været aktivitet i 5 år.

Alle dokumenter og andet modtaget materiale opbevares fortroligt, og kun med adgang for relevant personale.

Alle dokumenter og andet modtaget eller rekvireret materiale anvendes alene til det på forhånd fastlagte formål og alene efter skriftligt samtykke fra vores kunder og evt. medarbejdere.

Vi bestræber os på ikke at opbevare data der er unødvendige.

§ 4 Videregivelse af persondata:

Som led i driften af Projekthuset Lebeck benytter vi tredjepart til opbevaring og behandling af data. Det være sig b.la. revisor, regnskabsprogram og IT leverandør.

Vores hjemmeside henviser til andre hjemmesider og benytter du disse links, forlader du vores hjemmeside og er herefter underlagt andre betingelser og persondatapolitikker som vi ikke er ansvarlige for.

§ 5 Sikkerhedsbrud:

I tilfælde at sikkerhedsbrud, der kan resultere i høj risiko eller anden væsentlig ulempe for kunden, vil kunden blive underrettet hurtigst muligt.

§ 6 Adgang til persondata:

Som kunde har du til enhver tid ret til at få oplyst de data vi har om dig og hvad vi anvender dem til.

Hvis du retter skriftlig henvendelse om at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, vil det ske hurtigst muligt, dog senest en måned efter modtagelse af skriftlig henvendelse.

§ 7 Tilbagekald af skriftligt samtykke:

Vores kunder og samarbejdspartnere i øvrigt som har afgivet skriftligt samtykke til vores behandling af deres persondata eller personfølsomme data som nærmere beskrevet og defineret i den af dem underskreven samtykkeerklæring, er berettiget til, til enhver tid skriftligt at tilbagekalde dette, medmindre der er lovkrav, som er stridende mod et sådant ønske.

§ 8 Klage til Datatilsynet:

Projekthuset Lebeck er som data-ansvarlig underlagt den gældende lovgivnings bestemmelser, herunder EU´s persondataforordning og den nationale persondatalovgivning om bebehandling af persondata.

Oplever du krænkelser ved behandling af dine persondataoplysninger kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København

Telefon:            33 19 32 00

Mail:                  dt@datatilsynet.dk

Web:                  datatilsynet.dk

Tilbage