PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED.
PSS står for Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Som bygherre har man det overordnede ansvar for at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, senest når byggepladsen etableres.

Som arbejdsmiljøkoordinator har man mange opgaver, og skal b.la. på bygherres vegne sørge for at at alle love og regler er overholdt og at projekteringen varetages forsvarligt ifht. arbejdsmiljøloven.

Ethvert byggeprojekt skal have en Plan for Sikkerhed og Sundhed. (PSS)

Under hele projekteringen skal der foreligge en gennemarbejdet Plan for sikkerhed og sundhed.

Planen skal være tilgængelig og opdateret så længe projektet står på. Det vil sige at planen løbende skal ajourføres, hvis forholdene på byggepladsen ændrer sig.

Planen for sikkerhed og sundhed skal ydermere tilpasses, så der er taget højde for fremtidige reparationer og vedligehold af det færdige projekt.

Hos Projekthuset Lebeck er vi uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, og vi har erfaring med at varetage sikkerhedsrundering samt udarbejde og opdatere PSS.

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?
Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage