Risikovurdering, arbejdsulykker

og nærved hændelser

Risikovurdering

Det er vigtigt at foretage en risikovurdering af det arbejde du/i skal til at udføre. Når risikoen vurderes tages der udgangspunkt i alvorlighed og konsekvens.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvordan dette skal vurderes og hvilke intervaller der skal vurderes i.

 

Arbejdsulykker

Alle har ret til at til at anmelde en arbejdsskade. Hvis du har været ude for en ulykke, har mistanke om eller fået konstateret sygdom pga. arbejdet, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Alle arbejdsskader skal anmeldes på virk.dk

Arbejdsskader opdeles i 2 kategorier, arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Forskellen mellem en arbejdsulykke og en erhvervssygdom er:

  • En ulykke opstår pludselig eller inden for 5 dage
  • Sygdom som f.eks eksem, hårtab, astma, allergi og kræft, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde og som oftest opstået over længere tid.

Når en arbejdsskade er anmeldt, bliver sagen vurderet og der træffes afgørelse om evt. mengrad og erhversevnetab.

Det er arbejdsmiljøorganisationen der internt skal undersøge og belyse en arbejdsskade.

 

Nærved hændelser

Er de hændelser der sker hvor medarbejderen ikke kommer til skade, men er lige ved det.

Eksempel: Jeg var lige ved at falde ned af trappen – jeg var lige ved at skære mig i fingeren – jeg var lige ved at blive kørt ned at trucken osv.

Nærved hændelser skal ikke anmeldes, men registreres internt i virksomheden. Registreringen skal være med til at belyse hvorfor hændelserne finder sted samt at forebygge, at de finder sted igen.

 

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?

Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage