Trivselsundersøgelse

Arbejdslyst handler om at trives på jobbet og være motiveret for at gå på arbejde.

Hos Projekthuset Lebeck laver vi trivselsundersøgelser baseret på målbar forskning fra God Arbejdslyst Indeks. (GAIS)

GAIS giver os konkret viden om, de faktorer der er vigtigst for arbejdslysten, nemlig Ledelse, Mening, Mestring, Balance, Kolleger, Resultater og Medbestemmelse.

Arbejdslyst kan for nogen virke lidt abstrakt, men ikke desto mindre, er den afgørende for om arbejdet er noget vi ser frem til at give os i kast med, eller ej. Det er udtryk for en dybere tilfredshed og motivation med arbejdet, og ikke kun et spørgsmål om at have det sjovt.

Ved hjælp af GAIS, kan vi hjælpe jer, med at måle arbejdslysten I jeres virksomhed.

Arbejdslysten kan måles for hele virksomheden, på gruppeniveau og får enkeltpersoner.

Læs mere om de 7 faktorer og deres betydning:

 

Faktoren Ledelse

Oplevelsen af lederen/ledelsen på arbejdspladsen har stor betydning for den samlede arbejdslyst.

Oplever man, at den nærmeste leder er dygtig og nærværende og bakker medarbejderne op,
skaber det tillid – som er et vigtigt fundament for en god relation mellem medarbejder og leder.
Lederens faglige og sociale kompetencer spiller også ind.

 

Faktoren Mening

Det har stor betydning for arbejdslysten, at arbejdet giver mening. Det handler om, at man i
fællesskab bliver dygtigere – eller at man oplever, at ens egen rolle på arbejdspladsen har
betydning. Endelig kan mening også findes i oplevelsen af at bidrage til noget større: At arbejdet
gør en forskel i andre menneskers hverdag.

 

Faktoren Mestring

Mestring handler om følelsen af at beherske de udfordringer, man stilles overfor i løbet af
arbejdsdagen. Det handler om også om oplevelsen af, at arbejdsopgaverne passer til ens egne
kompetencer, om faglig tilfredshed og følelsen af, at man udvikler sine kompetencer. Oplevelsen
af at mestre arbejdet er vigtigt for mange menneskers arbejdslyst.

 

 

Faktoren Balance

Oplevelsen af balance og ligevægt i arbejdslivet hænger sammen med arbejdslysten. Det gælder
selvfølgelig balancen mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det hænger også sammen
med, om der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.

 

 

Faktoren Kolleger

Vi bruger som regel meget tid sammen med kollegerne, og forholdet til dem spiller ind på arbejdslysten. Det gælder både i samarbejdet om det faglige og i det sociale samvær i arbejdstiden. Hvordan er tilliden mellem kollegerne, hvordan er sammenholdet, og er man god til at anerkende hinanden?

 

 

Faktoren Resultater

Resultater handler om at opleve fremskridt og se konkrete resultater af arbejdet. Det har
betydning for arbejdslysten, at der er klare mål og delmål for både individuelle arbejdsopgaver og
den fælles indsats, og at det er tydeligt, hvornår målene er nået.

 

Faktoren Medbestemmelser

Medbestemmelse handler om oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde. Det har betydning
for arbejdslysten, om man bliver hørt og inddraget i rette omfang – både i forhold til de konkrete
arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for en arbejdsopgave.

Er du blevet nysgerrig, så klik her https://gais.dk/phll/ og udfyld din egen trivselsundersøgelse.

Brug for rådgivning eller sparring omkring projekter
eller arbejdsmiljø?
Projekthuset Lebeck
v/Lene Lebeck

Kirkely 9A
6000 Kolding

  +45 51 95 80 80

lene@phll.dk

CVR. 35913289

Udfyld kontaktformularen herunder eller book et møde på telefonnummer 51 95 80 80

Tilbage